Tin nổi bật

Image

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp, thi đua - khen thưởng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên (Năm 2019)

Chiều ngày17/6/2019, tại phòng họp, Hội đồng thi đua - khen thưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tiến hành họp Hội đồng xét tốt nghiệp, thi đua - khen thưởng cho 02 Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên: Khóa 29, dành cho huyện Phú Quý và Khóa 30, mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận.