Địa chỉ liên hệ

Huyện ủy Tánh Linh Số 434, Trần Hưng Đạo, thị trấn Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận

SĐT: 3889.662; FAX: 3880.736